آواتار مشتری یعنی چی؟

در این گام ابتدا مقدمات دوره بیان می‌شوند و سپس بررسی می‌کنیم که چرا باید در هر کسب و کاری از آواتار مشتری استفاده کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم. در ادامه با بررسی چند مثال واقعی با کاربرد آواتار مشتری در شاخه‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ آشنا خواهید شد و در نهایت...

چرا بدون آواتار مشتری دیجیتال مارکتینگ بی‌معنی است؟

در این گام ابتدا مقدمات دوره بیان می‌شوند و سپس بررسی می‌کنیم که چرا باید در هر کسب و کاری از آواتار مشتری استفاده کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم. در ادامه با بررسی چند مثال واقعی با کاربرد آواتار مشتری در شاخه‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ آشنا خواهید شد و در نهایت...